Phòng bán hàng HC Golden City

Địa chỉ: Đường Hồng Tiến, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0912 293 262

Website: hcgoldencity.com